2020/21. évad
TECHNIKAI SUPPORT (Flexinform Ügyfélszolgálati Portál):  Hibajelentés Kérdés/Észrevétel Kérés Egyéb bejelentés Ügyfélszolgálati portál használati útmutató

Aktualitások, hírek

2023-09-06
TÁJÉKOZTATÁS A SPORTÁGI KERETÖSSZEGRŐL

Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról szóló 39/2019. (III. 7.) Korm. rendeletben meghatározott sportági keretre tekintettel a működési típusú költségekre irányuló igazolási- és a támogatási igazolási kérelmek benyújtásának lehetőségét a 2023. évre vonatkozóan, minden támogatási időszak tekintetében letiltotta.

Az elő- és utófinanszírozott ingatlan beruházásra és felújításra irányuló támogatási kérelmek beküldésére az arra engedéllyel rendelkező sportszervezeteknek van kizárólag lehetőségük.

Kérjük a tisztelt Sportszervezeteket, hogy a fentiekre legyenek tekintettel, ugyanis az ezektől való eltérésre egyedi kérelem alapján sincsen lehetőség - figyelembe véve a sportági keretösszeget -, így azokat ne küldjenek az MKSZ részére. A fel nem töltött keretek támogatással történő lefedésére – a korábbi támogatási időszakokat illetően is – leghamarabb 2024. elején lesz lehetőség.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

Üdvözlettel,
Tao Igazgatóság
Magyar Kézilabda Szövetség
2023-07-27
AZ EDZŐK KÖTELEZŐ EDZÉSSZÁMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk a Tisztelt Sportszervezeteket, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség látvány-csapatsport támogatási rendszerével összefüggésben elvárt, edzők által teljesítendő kötelező edzésszámokhoz tartozó tájékoztató az alábbi linken elérhető hír kapcsolódó dokumentumai között és az MKSZ honlapján a Tao dokumentumoknál érhető el:
Tajékoztató az edzők edzésszámára vonatkozóan

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

Üdvözlettel,
TAO Igazgatóság
Magyar Kézilabda Szövetség
2023-07-25
FOLYAMATBAN LÉVŐ SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAMOK ELSZÁMOLÁSA ÉS MEGHOSSZABBÍTÁSA

Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket, hogy a folyamatban lévő sportfejlesztési programok (a továbbiakban: SFP) elszámolásának benyújtására legkésőbb 2023. július 30. (vasárnap) napjáig van lehetőség. Az elszámolások benyújtására rendelkezésre álló határidő egyszeri 15 nappal meghosszabbítható.

A SFP-k hosszabbítására vonatkozó kérelmeket legkésőbb az elszámolások benyújtásával egyidejűleg van lehetőség beküldeni a következő sorrendben:


 1. az SFP elszámolás véglegesítése;
 2. az SFP hosszabbítási kérelem beküldése;
 3. az SFP elszámolás beküldése.
A hosszabbítási kérelmek benyújtása során kérjük legyenek tekintettel a korábbaikban közzétett hosszabbítási szabályokra:
Szabályok az SFP-k hosszabbítására és a TIG-ek felülvizsgálatára vonatkozóan

Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt Sportszervezeteket, hogy a folyamatban lévő módosítási és hosszabbítási kérelmekkel kapcsolatban a Tao Igazgatóság Jóváhagyási Irodájának munkatársai, a sportfejlesztési programok elszámolásait érintő kérdésekben pedig a Igazgatóság Ellenőrzési Irodájának munkatársai az illetékesek, akiket munkaidőben a következő linken elérhető hírben foglaltak szerint érhetők el: https://mksz.hu/cikk/4625

Együttműködő segítségüket köszönjük!

Üdvözlettel,
TAO Igazgatóság
Magyar Kézilabda Szövetség
2023-06-27
FONTOS TUDNIVALÓK A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAMOK MÓDOSÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN

Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket, hogy a 2022/2023-as és azt megelőző - hosszabbított - támogatási időszakok vonatkozásában a módosítási kérelmek benyújtására 2023. június 30. (péntek) napjáig van lehetőség. Ezt követően – azon sportfejlesztési programok esetében, melyek meghosszabbításra kerülnek – hosszabbított időszakban lesz lehetőség módosításra.
Az SFP-k elszámolásainak benyújtására a módosítások jóváhagyását követően, az elszámolási időszakban lesz mód, melynek benyújtásával egyidőben lesz lehetőség a SFP-k hosszabbítására is.

Az alábbi, gyakran előforduló kérdésekre kérjük, szíveskedjenek kiemelt figyelmet fordítani:
 • Az igazolások és támogatási igazolások visszavonására vagy részbeni visszavonására irányuló kérelmek szerkesztése közben nincs lehetőség módosítási kérelem szerkesztésére és beküldésére, mivel ezek az Elektronikus Kérelmi Rendszerben egymást akadályozzák.
 • Amennyiben az edzők és technikai vezetők adatainak Back Office rendszerből történő átemelése a nyilvántartási szám és születési dátum beírásával nem történik meg, úgy kérjük, válasszák ki a „beszerzés folyamatban” opciót, mellyel manuálisan tudják rögzíteni a szükséges adatokat.
 • A módosítási kérelmek benyújtásának nem feltétele a sportszervezet köztartozásmentességét igazoló dokumentum és cégkivonat ügyintéző általi visszaigazolása, azok közvetlenül a kérelemhez is feltölthetők.

  Kérjük továbbá a tisztelt Sportszervezeteket, hogy a módosítási kérelmek benyújtása során legyenek tekintettel a következő linken elérhető hírben foglaltakra: Ajánlások és benchmark módosítás

  Az SFP-k módosításaival összefüggésben felmerülő kérdéseiket e-mailen vagy telefonon legkésőbb 2023. június 30. (péntek) 14:00-ig a Tao Igazgatóság jóváhagyási munkatársainak szíveskedjenek eljuttatni.

  Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

  Üdvözlettel,
  Tao Igazgatóság
  Magyar Kézilabda Szövetség
 • 2023-05-19
  SZABÁLYOK AZ SFP-K HOSSZABBÍTÁSÁRA ÉS A TIG-EK FELÜLVIZSGÁLATÁRA VONATKOZÓAN

  Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket, hogy a folyamatban lévő sportfejlesztési programok meghosszabbításával összefüggésben az alábbi linken elérhető hírben és a honlapon a Tao Dokumentumok között elérhető dokumentumban foglaltak az irányadók:
  Szabályok az SFP-k hosszabbítására vonatkozóan

  A hosszabbítási kérelmek benyújtására az elszámolások beadásával egyidőben (annak véglegesítését követően), legkésőbb 2023. július 30. napjáig van lehetőség. Az elszámolások benyújtására rendelkezésre álló határidő egyszeri 15 nappal meghosszabbítható. A hosszabbítási kérelmek benyújtását érintő felület az Elektronikus Kérelmi Rendszerben várhatóan az időszak lezárultát követően, 2023. július 1. napjától lesz elérhető.

  A fentieken túl tájékoztatjuk a sportszervezeteket, hogy a 2023/2024-es támogatási időszakkal összefüggésben kiállított igazolások és támogatási igazolások (a továbbiakban együtt: TIG) felülvizsgálatát és a pénzügyileg nem teljesült TIG-ek visszavonását 2023. augusztus 31. napjáig kell megtenni. Abban az esetben, ha a támogató szándékában áll a pénzügyileg még nem teljesült támogatások teljesítése, azt a támogató erre vonatkozó szándéknyilatkozatával szükséges igazolni.

  Együttműködő segítségüket köszönjük!

  Üdvözlettel,
  Tao Igazgatóság
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2023-05-18
  Tisztelt Felhasználók!

  2023. 05. 19 - 2023. 05. 21. között a Flexinform Ügyfélszolgálati Portálja migrálásra kerül a JIRA Cloud szolgáltatásába, ugyanis a jelenlegi JIRA server támogatottsága megszűnik.

  2023. 05. 21-től a support.flexinform.hu oldalon keresztül nem lehet bejelentéseket tenni, a portál új címe a következő lesz: https://flexinform.atlassian.net/ Sürgős, halaszthatatlan esetben kizárólag 2023. 05. 19-én a 36 20 993 52 53 telefonszámon van lehetőségük segítséget kérni, 2023. 05. 23-tól továbbra is csak írásban van lehetőségük bejelentéseket tenni az új felületen keresztül, melyet ugyanazokon a linkeken keresztül fognak tudni elérni, mint az eddigiekben, az adott szakrendszer fejlécében található linkekre kattintva.

  Türelmüket és megértésüket kérjük! Üdvözlettel, Flexinform Kft.
  2023-05-09
  Tisztelt Sportszervezetek!

  Az elszámolások gyorsabb kitöltésének elősegítése érdekében a TAO rendszer összeköttetésre került a NAV Online Számla felületével, így a megfelelő előfeltételek teljesítése után a sportszervezetek bejövő számláinak adatai felhasználhatók a TAO rendszerben.
  Az új modul használatához a kézikönyv a következő linken keresztül érhető el: TAO - NAV interface kézikönyv

  Üdvözlettel,

  Flexinform Kft.
  2023-04-26
  IGAZOLÁSI- ÉS TÁMOGATÁSI IGAZOLÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

  Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket, hogy a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról szóló 39/2019. (III. 7.) Korm. rendelet által megállapított, 2023. adóévre érvényes sportági keretösszegből felhasználható rész mértékének a csökkenése miatt a Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: MKSZ) korlátozást vezetett be a tegnapi nap folyamán az igazolási- és támogatási igazolási kérelmek (a továbbiakban együtt: TIG kérelmek) benyújtására vonatkozóan.

  Figyelembe véve, hogy azon sportszervezetek számára is lehetőséget kell biztosítani támogatás lehívására, akik még nem rendelkeznek jóváhagyó határozattal, vagy a támogatás lehívás mértéke százalékos mértékben alacsonyabb, mint a többi sportszervezeté, az MKSZ a következő szabályokat vezeti be:

 • A 2023/2024-es támogatási időszakot megelőző, azaz a 2022/2023, a 2021/2022 és a 2020/2021 támogatási időszakokban működési típusú TIG kérelmek benyújtására nincsen lehetőség, egyedi kérelemre sem.
 • Az MKSZ a 2023/2024-es támogatási időszak vonatkozásában minden sportszervezet számára lehetővé teszi, hogy a jóváhagyott teljes működési támogatás - ide nem számítva a tárgyi eszköz beruházás, felújítás nem ingatlan jogcímet - legfeljebb 50%-ig TIG kérelmet nyújtson be. Tárgyi eszköz beruházás, felújítás nem ingatlan jogcímen nem lehet TIG kérelmet benyújtani. A Képzési Központok és Képzési Alközpontok vonatkozásában az MKSZ eltérő szabályokat alkalmaz.
 • Beruházási típusú TIG kérelmek benyújtására minden esetben egyedileg, előzetes egyeztetés alapján van csak lehetőség.

  Kérjük a tisztelt Sportszervezeteket, hogy a fenti szabályokra legyenek tekintettel, ugyanis az ezektől való eltérésre egyedi kérelem alapján sincsen lehetőség, így azokat ne küldjenek az MKSZ részére.
  Felhívjuk továbbá a figyelmüket, hogy a benyújtott TIG kérelmek jóváhagyása minden esetben a sportági keretösszegre tekintettel történik.
  A TIG kérelmek benyújtására, a fent ismertetett validációk Elektronikus Kérelmi Rendszerben történő beállítását követően, várhatóan a mai nap (2023. április 26.) délutántól lesz újra lehetőség. A „Hiánypótlás” státusz alatt lévő igazolások esetében egyedileg lesz lehetőség a kérelem visszaküldésére, amit a Tao Jóváhagyási Iroda munkatársaival tudnak egyeztetni.

  Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

  Üdvözlettel,
  Tao Igazgatóság
  Magyar Kézilabda Szövetség
 • 2023-04-25
  IGAZOLÁSI- ÉS TÁMOGATÁSI IGAZOLÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK KORLÁTOZÁSA

  Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket, hogy az igazolási és támogatási igazolási kérelmek benyújtásának lehetőségét az MKSZ minden támogatási időszak vonatkozásában a mai nappal (2023. április 25.), technikai okok miatt korlátozza. Ezen idő alatt egyedi kérelemre sincsen mód igazolási, és támogatási igazolási kérelmek benyújtására, így ellenkező tájékoztatásig kérjük ilyeneket ne küldjenek.
  Az igazolási és támogatási kérelmek további benyújtásával kapcsolatosan hamarosan tájékoztatjuk a Sportszervezeteket.

  Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

  Üdvözlettel,
  Tao Igazgatóság
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2023-04-21
  ÖSSZEFOGLALÓ A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI KÖTEZELETTSÉGRŐL, TIG KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK VÁLTOZÁSA

  Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket, hogy összefoglalónkat a 2023. január 1. napjától érvényes közbeszerzési eljárási kötelezettségekről az alábbi linken elérhető hírben találják:
  ÖSSZEFOGLALÓ A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI KÖTEZELETTSÉGRŐL

  Felhívjuk a figyelmüket, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 3. § 39. pontjának 2023. január 1-i módosítását követően az adózó a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvényben meghatározott célra nyújtott támogatása, valamint törvényben meghatározott kedvezményezett célra történő felajánlása már nem minősül általános kivételnek a támogatások alól, így minden esetben egyedileg szükséges vizsgálni a közbeszerzési kötelezettséget.
  Mindezek alapján kérjük, hogy a támogató adózok nyilatkozzanak a jogszabály szerinti besorolás és saját státusz figyelembevételével.

  A fentiekkel összefüggésben az igazolások és támogatási igazolások kiállításához kapcsolódó megállapodás minták, együttes kérelem is kiegészítésre kerültek, melyeket elérhetnek a www.mksz.hu / TAO Dokumentumok / Nyomtatványok kategóriánál.

  Kérjük, hogy az újonnan benyújtandó igazolási és támogatási igazolási kérelmek (a továbbiakban: TIG kérelmek) előkészítésekor már ezeket a mintákat használják. Amennyiben folyamatban van már a megállapodások megkötése, akkor a használt minták kiegészítése javasolt a vonatkozó bekezdéssel. Már aláírt, de még be nem küldött kérelmek esetén külön nyilatkozat beszerzése szükséges a támogató adózótól annak vonatkozásában, hogy a közbeszerzésekről szóló Kbt. 5. § (1) bekezdése szerinti jogalanynak minősül-e, mely nyilatkozatot a TIG kérelmek mellékletei közé (Egyéb dokumentumok) tudnak felölteni.

  Mindezekre tekintettel a későbbiekben az Elektronikus Kérelmi Rendszer TIG kérelmek felülete is kiegészítésre, módosításra kerül.

  Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

  Együttműködő segítségüket köszönjük!

  Üdvözlettel,
  Tao Igazgatóság
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2023-02-22
  TÁJÉKOZTATÁS A TÁMOGATÁSI RENDSZER HOSSZABBÍTÁSÁRÓL ÉS A KÉRELMEK BEKÜLDÉSÉRŐL

  Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket, hogy az Európai Bizottság pozitívan bírálta el a sportszervezetek támogatására vonatkozó állami támogatási program meghosszabbítására irányuló kérelmet.
  Az SA.104802 (2022/N) számú ügyben született jóváhagyás értelmében újabb hat évvel, 2029. június 30. napjáig meghosszabbításra került a látvány-csapatsportágak támogatását biztosító támogatási rendszer.

  A fentiekre tekintettel a mai nappal lehetővé tettük a 2023/2024-es sportfejlesztési programok jóváhagyására irányuló kérelmeinek, Elektronikus Kérelmi Rendszeren keresztüli benyújtásának a lehetőségét.

  Felhívjuk továbbá a figyelmüket, hogy sportfejlesztési programok benyújtási határideje a vonatkozó jogszabály alapján: 2023. február 28. (kedd)

  Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

  Üdvözlettel,
  Tao Igazgatóság
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2023-02-09
  TAO KÉRELMEK BENYÚJTÁSA A 2023/2024-ES TÁMOGATÁSI IDŐSZAKBAN

  Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket, hogy megnyílt a Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: MKSZ) látvány-csapatsport támogatási rendszerének 2023/2024-es támogatási időszakra érvényes Elektronikus Kérelmi Rendszere (a továbbiakban: EKR).

  A 2023/2024-es támogatási időszakra vonatkozó kérelmek feltöltésére 2023. február 28-ig nyílik lehetőség.
  Az EKR elérhetősége: https://mksztao2023.flexinform.hu/

  Az EKR használatával és az értékelési elvekkel összefüggésben felmerülő kérdéseikkel kapcsolatban munkaidőben a Tao Jóváhagyási Iroda munkatársai az illetékesek.

  Néhány fontos tudnivaló:
 • Felhívjuk a figyelmüket, hogy az Elektronikus Kérelmi Rendszerben kizárólag bankkártyás fizetéssel tudják befizetni az igazgatási- szolgáltatási díjakat, az MKSZ bankszámláira történő jóváírásokat nem tudjuk figyelembe venni az eljárás során. Az igazgatási szolgáltatási díj befizetését csak a költségterv véglegesítését követően kezdeményezzék. A tranzakció lezárulását követően már ne módosítsák a sportfejlesztési programot, tekintettel arra, hogy a díj mértéke változhat, és újabb fizetésre nincs lehetőség, ezért a kérelem nem lesz beküldhető.
 • A cégkivonat és a köztartozásmentes igazolás ügyintéző általi visszaigazolása nem feltétele a program benyújtásának, kérjük azt a 21. oldal - Nyilatkozat a mellékletekről, „Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)” és a „Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)” kategóriába töltsék fel. Ezen dokumentumoknak tartalmazniuk kell a kiállító hatóság elektronikus hitelesítő aláírását.
 • A sportfejlesztési program szerkesztésének megkezdése előtt kérjük az EKR felületén keresztül is töltsék le és tanulmányozzák át az „Értékelési elvek, benchmark, fizetési sapka 2023-24” dokumentumot. A sportfejlesztési program csak a letöltést követően szerkeszthető.
 • A kérelem beadását követően még kérelem-kiegészítéssel élhetnek, ennek keretében, annak jóváhagyásáig szerkeszthetik a programot. Ekkor, illetve később a hiánypótlás során is pótolhatják az elmulasztott dokumentumokat, információkat, összegeket.
 • Kérjük, ellenőrizzék a sportszervezet adószámának a helyességét. Amennyiben téves adószám szerepel a sportfejlesztési programban azt jelezzék a pusztai.marton@mksz.hu, a gecse.reka@mksz.hu vagy a orhegyi.istvan@mksz.hu e-mail címen.

  További hasznos információkat az az alábbi linken elérhető hírben és a honlapon a Tao Dokumentumok között elérhető:
  2023/2024 kérelmi időszak tájékoztató

  Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

  Üdvözlettel,
  Tao Igazgatóság
  Magyar Kézilabda Szövetség
 • 2023-02-07
  TAO ÉRTÉKELÉSI ELVEK ÉS BENCHMARK 2023/2024

  Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség látvány-csapatsport támogatási rendszerének 2023/2024-es támogatási időszakára vonatkozó értékelési elvei és benchmarkja az alábbi linken elérhető hírben és a honlapon a Tao Dokumentumok között elérhető:
  Tao értékelési elvek és benchmark 2023/2024

  Felhívjuk a tisztelt Sportszervezetek figyelmét, hogy sportfejlesztési programok benyújtási határideje a vonatkozó jogszabály alapján: 2023. február 28.
  Az Elektronikus Kérelmi Rendszer megnyitására várhatóan a héten kerül sor, mellyel kapcsolatosan részletes tájékoztatást teszünk közzé.

  Együttműködő segítségüket köszönjük!

  Üdvözlettel,
  Tao Igazgatóság
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2023-01-02
  IGAZOLÁSI- ÉS TÁMOGATÁSI IGAZOLÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSA A 2023. ADÓÉVBEN

  Tájékoztatjuk a Tisztelt Sportszervezeteket, hogy 2023. január 2. napjától (hétfő), a Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: MKSZ) a „Kormány 558/2022. (XII. 22.) Korm. rendelete a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról szóló 39/2019. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról” jogszabály alapján, lehetővé teszi az igazolási és a támogatási igazolási kérelmek benyújtását a működési típusú és a beruházási típusú támogatások tekintetében is.

  Felhívjuk a figyelmet, hogy az igazolási és a támogatási igazolási kérelmek benyújtása a 2022. július 13. napján közzétett "Szabályok a folyamatban lévő sportfejlesztési programok meghosszabbítására vonatkozóan" elnevezésű dokumentumban foglaltakra tekintettel lehetséges.
  Az igazolási vagy a támogatási igazolás nem állítható ki azon Sportszervezetek esetében, melyek a korábbi támogatási időszakra vonatkozó lezárt Tao elszámolásával összefüggésben az ellenőrző szervezet által meghatározott visszafizetési kötelezettségnek nem tettek eleget, vagy az MKSZ-szel szemben fennálló lejárt határidejű tartozásuk van.

  Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

  Üdvözlettel,
  Tao Igazgatóság
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2022-12-16
  Tisztelt Felhasználóink!

  Az Opten Kft. a mai nap folyamán 16:00-tól kezdődően a tájékoztatásuk alapján néhány órán keresztül rendszerkarbantartást végez, ami érinti a Flexinform Kft. rendszereiben használt OPTEN interface működését is, amivel cégek adatai kerülnek automatikusan kitöltésre, betöltésre. Így az a funkció nem fog működni. Amennyiben december 16-át követően problémát tapasztalnak, hívják az OPTEN Kft-t a 36 1 222 3130-as központi számon.

  Megértésüket köszönjük!

  Üdvözlettel,
  Flexinform Kft.
  2022-11-11
  KORMÁNYRENDELET MÓDOSÍTÁS

  Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló a Kormány 444/2022. (XI. 7.) Korm. rendelete alapján a veszélyhelyzet ideje alatt, a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésétől eltérően a támogatott szervezet módosítási kérelme a sportfejlesztési programot jóváhagyó határozatban nem szereplő jogcím, aljogcím támogatására is irányulhat.

  E rendelkezést a rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő sportfejlesztési programok megvalósítása során is alkalmazni kell.


  Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

  Üdvözlettel,
  Tao Igazgatóság
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2022-11-10
  ARCHÍV BACK OFFICE HOZZÁFÉRÉS

  Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség archív oldalát és archív back office háttérrendszerét (archiv.mksz.hu) külső informatikai támadás érte, ezért ezt az oldalt az MKSZ elérhetetlenné tette.

  Akinek munkája miatt szükséges a hozzáférés a régi back office rendszerhez, azt kérjük, hogy a taoiroda@mksz.hu e-mail címen jelezze számunkra az alábbi adatok megadásával:
 • sportszervezet neve
 • név
 • beosztás
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • indoklás

  Üdvözlettel,
  TAO Igazgatóság
  Magyar Kézilabda Szövetség
 • 2022-10-14
  KÉTIRÁNYÚ KOMMUNIKÁCIÓ A TAO EKR RENDSZERBEN

  Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket, hogy új kommunikációs funkció került bevezetésre az Elektronikus Kérelmi Rendszerben (a továbbiakban: EKR).
  Ennek a modulnak a használatával a sportszervezetek és a Magyar Kézilabda Szövetség az EKR-en keresztül cégkapu - hivatali kapu relációban tudnak egymással biztonságos kézbesítési szolgáltatás igénybevételével kommunikálni.

  Az új funkció célja nem az eddig megszokott, mindennapos kommunikációs módok (e-mail, telefon, posta) felváltása, helyettesítése hanem amellett, bizonyos eljárások során alkalmazható.

  A modul használatát az alábbi linken elérhető hír kapcsolódó dokumentumainál letölthető tájékoztatóból ismerhetik meg:
  Kétirányú kommunikáció a Tao EKR rendszerben

  Üdvözlettel,
  TAO Igazgatóság
  Magyar Kézilabda Szövetség

  2022-09-27
  Tisztelt Felhasználó!

  Értesítjük, hogy a NISZ Zrt. egyes szolgáltatásain 2022.10.01. 20:00-tól 2022.10.02. 06:00-ig karbantartást végez. Ezen időszak alatt az alábbi szolgáltatások nem lesznek elérhetők:
  • SZÜF Portál - Levelezés (tarhely.gov.hu)
  • ÁNYK Gateway:
   • ÁNYK nyomtatványok beküldése,
   • SZÜF (magyarorszag.hu) iForm beküldés,
   • ePapír beküldés,
   • eHR beküldés,
   • EFO és EFO PRO mobilalkalmazásokból való beküldés.
  • NISZ BKSZ (hivatali, cégkapu és KÜNY tárhelyről való küldés)
  • Cégkapu regisztráció (cegkapu.gov.hu)
  • Régi ügyfélkapu azonosítás (gate.gov.hu)
  • Régi ügyfélkapu azonosítást használó AVDH szolgáltatás
  Összegezve tehát a felhasználóknak bár lesz lehetőségük azonosítani magukat a Központi Azonosítási Ügynök segítségével, de semmilyen űrlapbeküldéssel vagy dokumentumfogadással járó elektronikus ügyintézési folyamatot nem fognak tudni lefolytatni.

  Szíves megértésüket és türelmüket köszönjük!

  2022-09-23
  AJÁNLÁSOK ÉS BENCHMARK MÓDOSÍTÁS

  A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: MKSZ) az energetikai-veszélyhelyzetre, továbbá a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról szóló 39/2019. (III. 7.) Korm. rendeletben meghatározott, a 2022. évre vonatkozó sportági keretösszegre való tekintettel az alábbi ajánlást fogalmazza meg.
  Tekintettel arra, hogy a vonatkozó jogszabályok által biztosított keretösszeg lefedése a 2022. évre vonatkozóan megtörtént, ezért javasoljuk, hogy a Sportszervezetek lehetőségeikhez mérten elsősorban a működéshez és a sportlétesítmények fenntartásához kapcsolódó kiadásokat részesítsék előnyben. Mindezek támogatására az MKSZ könnyíti a sportfejlesztési programok módosításának folyamatát és kritériumait néhány szempontból.

  A futó sportfejlesztési programokat érintő ajánlások és változtatási módosítási lehetőségek:
 • Edzőtáborok, külföldi edzőtáborok, nemzetközi táborok és tornák a jelenlegi időszakban nem élvezhetnek prioritást a sportszervezet mindennapi működésének fenntartásához szükséges költségekkel szemben.
 • A jogcímek közötti módosítások korlátozásait átmenetileg eltörli az MKSZ a mellékelt dokumentumban foglaltak szerint.
 • Sporteszközök és sportfeleszerelések vonatkozásában csak a minimálisan szükséges mértékű mennyiség megvásárlása javasolt.
 • Egy edző alkalmazásának lehetősége több egyszerűsítésre kerül. Ennek következtében több sportszervezet között oszlik meg az érintett szakember bérkifizetése, így az sportszervezeteknél felszabaduló többlet személyszállításra, valamint bérleti díjra is felhasználható.
 • Benchmarkok felülvizsgálata, figyelembe véve a Honvédelmi Minisztérium iránymutatását a központi benchmarkkal összefüggésben, kiemelten kezelve a személyszállítás és a bérleti díjakra vonatkozó maximum értékeket.
 • Az EKHO adózás jogszabályi kereteinek könnyítése által felszabaduló támogatási többlet módosítással történő átcsoportosítása kiemelten figyelembe véve a felmerülő UP személyszállítási és terembérleti költségeket.

  A részletszabályokat az alábbi linken elérhető hír, kapcsolódó dokumentumainál elérhető tájékoztatók és irányadó-benchmark tartalmazzák:
  Ajánlások és benchmark módosítás

  Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

  Üdvözlettel,
  Tao Igazgatóság
  Magyar Kézilabda Szövetség
 • 2022-09-21
  EDZÉSEK FELÜLETÉNEK ÚJRANYITÁSA

  Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket, hogy a Velünk Kerek a Világ Back Office (a továbbiakban: BO) edzések szervezése felületen - rendszer hiba miatt - 2022. szeptember 9-16. napjai között nem vagy csak akadozva lehetett edzéseket, edzésnaplókat rögzíteni. A rendszerhibát kijavították a BO-t üzemeltető munkatársak.

  Ahhoz, hogy a felületen a fenti időszakra vonatkozóan is pontos adatok, teljes mértékben feltöltött edzések (TAO elszámolás alapját is képező adminisztrációk) szerepeljenek, a Magyar Kézilabda Szövetség Utánpótlás-fejlesztési Igazgatósága lehetőséget biztosít az utólagos rögzítésre.

  A rendszer nyitása: 2022. szeptember 22., 08:00
  A rendszer zárása: 2022. szeptember 24., 00:00

  Csak a fenti időszakban lesz lehetősége az érintett szakembereknek arra, hogy pótolják a 2022. szeptember 9-16. közötti időszak hiányosságait.

  Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

  Üdvözlettel,
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2022-09-01
  SZÁMLASZÁM VÁLTOZÁSOK

  Tájékoztatjuk a tisztelt sportszervezeteket, hogy a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárságának látvány-csapatsport támogatás keretében fennálló maradvány összegek visszautalására megjelölt bankszámlaszáma a következőre változott:
  10023002-01009356-05050031

  Kérjük, hogy a jövőben esedékes visszafizetéseket már a fenti bankszámlaszámra szíveskedjenek teljesíteni!
  A Magyar Kézilabda Szövetséget megillető igazgatási díjak esetében a számlaszámok nem változtak.

  Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

  Üdvözlettel,
  Tao Igazgatóság
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2022-08-04
  SEGÉDLET A HOSSZABBÍTÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁHOZ

  Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket, hogy a folyamatban lévő sportfejlesztési programok meghosszabbításával összefüggésben benyújtott kérelmek Elektronikus Kérelmi Rendszerben történő kitöltése során, a mellékelt linken elérhető hírben található dokumentumban foglaltak alapján járjanak el.:
  Segédlet a hosszabbítási kérelmek benyújtásához

  Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

  Üdvözlettel,
  Tao Igazgatóság
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2022-08-01
  KORMÁNYRENDELET MÓDOSÍTÁS

  Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 275/2022. (VII. 29.) Korm. rendelete alapján a fel nem használt támogatás rendelkezésre állása a Sberbank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság “végelszámolás alatt” folyamatban lévő végelszámolási vagy felszámolási eljárásában a támogatott szervezet által bejelentett és elismert hitelezői igényről a végelszámoló, felszámoló által kiállított irattal is igazolható, tehát a sportfejlesztési program meghosszabbításának kérelmezésekor bankszámlakivonat helyett is benyújtható.

  Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!
  Üdvözlettel,
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2022-07-29
  SZÁMLASZÁM VÁLTOZÁSOK

  Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket, hogy hivatkozással a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Kormány rendelet 7. § 2(b); 14. § 2, 7; és a 15. § 1 bekezdésében foglaltakra, a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium elkülönített fizetési számlájára kell teljesíteni a látvány-csapatsport támogatás keretében fennálló visszafizetési kötelezettséget.
  A Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárság maradvány visszafizetésére szolgáló bankszámlaszáma a következő számlaszámra változott:
  10023002-01009356-05050031

  A Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárság igazgatási számlaszáma a következő számlaszámra változott:
  10023002-01780499-00000000

  Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

  Üdvözlettel,
  Tao Igazgatóság
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2022-07-27
  FOLYAMATBAN LÉVŐ SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAMOK ELSZÁMOLÁSA ÉS MEGHOSSZABBÍTÁSA

  Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket, hogy a folyamatban lévő sportfejlesztési programok (a továbbiakban: SFP) elszámolásának benyújtására legkésőbb 2022. július 30. (szombat) napjáig van lehetőség. Az elszámolások benyújtására rendelkezésre álló határidő egyszeri 15 nappal meghosszabbítható.

  A SFP-k hosszabbítására vonatkozó kérelmeket legkésőbb az elszámolások benyújtásával egyidejűleg van lehetőség beküldeni a következő sorrendben:


  1. az SFP elszámolás véglegesítése;
  2. az SFP hosszabbítási kérelem beküldése;
  3. az SFP elszámolás beküldése.
  A hosszabbítási kérelmek benyújtása során kérjük legyenek tekintettel a korábbaikban közzétett hosszabbítási szabályokra:
  Szabályok a folyamatban lévő sportfejlesztési programok meghosszabbítására vonatkozóan

  Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt Sportszervezeteket, hogy a 2020/2021-es támogatási időszak Elektronikus Kérelmi Rendszerének hosszabbítási kérelmek benyújtására vonatkozó funkcióinak informatikai fejlesztései miatt, a kérelmek benyújtása bizonyos esetekben korlátozott lehet, ezért javasoljuk, hogy éljenek az elszámolási határidő meghosszabbításának lehetőségével, hogy a hosszabbítási kérelmek benyújtása is akadálymentesen megtörténhessen a későbbiekben.

  Együttműködő segítségüket köszönjük!

  Üdvözlettel,
  TAO Igazgatóság
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2022-07-13
  SZABÁLYOK A FOLYAMATBAN LÉVŐ SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAMOK MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA VONATKOZÓAN

  Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket, hogy a folyamatban lévő sportfejlesztési programok meghosszabbításával összefüggésben az alábbi linken elérhető hír kapcsolódó dokumentumaiban elérhető tájékoztatóban foglaltak az irányadók:

  Szabályok a folyamatban lévő sportfejlesztési programok meghosszabbítására vonatkozóan

  Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt Sportszervezeteket, hogy az Elektronikus Kérelmi Rendszer hosszabbítási kérelmek benyújtására vonatkozó funkciók informatikai fejlesztései miatt, a kérelmek benyújtása bizonyos esetekben korlátozott lehet.
  A hosszabbítási kérelmek benyújtására az elszámolások beadásával egyidőben (annak véglegesítését követően), legkésőbb 2022. július 30. napjáig van lehetőség. Az elszámolások benyújtására rendelkezésre álló határidő egyszeri 15 nappal meghosszabbítható.

  Együttműködő segítségüket köszönjük!

  Üdvözlettel,
  TAO Igazgatóság
  2022-07-07
  TÁJÉKOZTATÁS A HOSSZABBÍTÁSI KÉRELMEKHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEKRŐL

  Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket, hogy az Elektronikus Kérelmi Rendszer hosszabbítási kérelmek benyújtására vonatkozó funkcióinak informatikai fejlesztései miatt, a kérelmek benyújtása bizonyos esetekben korlátozott lehet.

  A hosszabbítási kérelmek benyújtására az elszámolások beadásával egyidőben (annak véglegesítését követően), legkésőbb 2022. július 30. napjáig van lehetőség. Az elszámolások benyújtására rendelkezésre álló határidő egyszeri 15 nappal meghosszabbítható.

  Együttműködő segítségüket köszönjük!

  Üdvözlettel,
  Tao Igazgatóság
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2022-06-30
  FONTOS TUDNIVALÓK A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAMOK MÓDOSÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN

  Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket, hogy a 2021/2022-es és azt megelőző - hosszabbított - támogatási időszakok vonatkozásában a módosítási kérelmek benyújtására 2022. június 30. napjáig van lehetőség. Ezt követően – azon sportfejlesztési programok esetében, melyek meghosszabbításra kerülnek – hosszabbított időszakban lesz lehetőség módosításra.

  Az alábbi, gyakran előforduló kérdésekre kérjük, szíveskedjenek kiemelt figyelmet fordítani:
 • Az igazolások és támogatási igazolások visszavonására vagy részbeni visszavonására irányuló kérelmek szerkesztése közben nincs lehetőség módosítási kérelem szerkesztésére és beküldésére, mivel ezek az Elektronikus Kérelmi Rendszerben egymást akadályozzák.
 • Amennyiben az edzők és technikai vezetők adatainak Back Office rendszerből történő átemelése a nyilvántartási szám és születési dátum beírásával nem történik meg, úgy kérjük, válasszák ki a „beszerzés folyamatban” opciót, mellyel manuálisan tudják rögzíteni a szükséges adatokat.
 • A módosítási kérelmek benyújtásának nem feltétele a sportszervezet köztartozásmentességét igazoló dokumentum és cégkivonat ügyintéző általi visszaigazolása, azok közvetlenül a kérelemhez is feltölthetők.

  Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

  Üdvözlettel,
  Tao Igazgatóság
  Magyar Kézilabda Szövetség
 • 2022-05-25
  BERUHÁZÁSI TÍPUSÚ IGAZOLÁSI- ÉS TÁMOGATÁSI IGAZOLÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK TILTÁSA

  Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket, hogy a mai nappal (2022. május 25.) a Magyar Kézilabda Szövetség a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról szóló 39/2019. (III. 7.) Korm. rendeletben meghatározott sportági keretre tekintettel a beruházási típusú költségekre irányuló igazolási és a támogatási igazolási kérelmek benyújtásának lehetőségét minden támogatási időszak vonatkozásában letiltja.


  Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!
  Üdvözlettel,
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2022-05-23
  ELSZÁMOLÁSOK UTÓLAGOS SZERKESZTÉSE

  Nyomatékosan felhívjuk a tisztelt Sportszervezetek figyelmét, hogy az Elektronikus Kérelmi Rendszerben beküldött elszámolások utólagos szerkesztésére (visszanyitására), módosítására, továbbá az elszámolások és hiánypótlások beadási határidejének lejárta után benyújtani kívánt dokumentumok befogadására nincs lehetőség. Kérjük, az elszámolásokat kiemelt figyelemmel elkészíteni és feltölteni, valamint az elszámolások és hiánypótlások beadási határidejét pontosan betartani!

  Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

  Üdvözlettel,
  Tao Igazgatóság
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2022-05-04

  Tisztelt Sportszervezetek!
   

  2022. 05. 06. 20:00-kor a NISZ Zrt. tanúsítványcserét végez el a Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatás esetében. A tanúsítványcserét kollégáink a lehetőségekhez képest a minél hamarabb el fogják végezni, amíg a csere nem történik meg, az ügyfélkapus azonosítás nem lesz sikeres. Amennyiben a NISZ Zrt. oldalán minden megfelelően alakul, terveink szerint 2022. 05. 06. 21:00-kor mindegy évadba lehetséges lesz a belépés.

  Szíves türelmüket és megértésüket kérjük!

  Üdvözlettel,

  Flexinform Support

  2022-03-30
  TÁJÉKOZTATÁS AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLÁK ELSZÁMOLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN

  Tájékoztatjuk a Sportszervezeteket, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet a 89/2022. (III. 7.) Korm. rendelettel módosítása került. Ennek értelmében, amennyiben a támogatott szervezet az ellenőrző szervezet elszámolási útmutatójában meghatározott, elektronikusan előállított, elektronikus számlával kíván elszámolni, abban az esetben a záradékolási kötelezettségének a számlával együtt, az ellenőrző szervezet által meghatározott tartalmú nyilatkozat benyújtásával is eleget tehet. A nyilatkozat elérhető az alábbi linken és az MKSZ honlapjáról.:
  NYILATKOZAT - elektronikusan kiállított számlák elszámolása esetén

  Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

  Üdvözlettel,
  Tao Igazgatóság
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2022-02-07
  TAO KÉRELMEK BENYÚJTÁSA A 2022/2023-AS TÁMOGATÁSI IDŐSZAKBAN

  Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket, hogy megnyílt a Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: MKSZ) látvány-csapatsport támogatási rendszerének 2022/2023-as támogatási időszakra érvényes Elektronikus Kérelmi Rendszere (a továbbiakban: EKR).

  A 2022/2023-as támogatási időszakra vonatkozó kérelmek feltöltésére 2022. február 28-ig nyílik lehetőség.
  Az EKR elérhetősége: https://mksztao2022.flexinform.hu/

  Az EKR használatával és az értékelési elvekkel összefüggésben felmerülő kérdéseikkel kapcsolatban munkaidőben a Tao Jóváhagyási Iroda munkatársai az illetékesek.

  Néhány fontos tudnivaló:
 • Felhívjuk a figyelmüket, hogy az Elektronikus Kérelmi Rendszerben kizárólag bankkártyás fizetéssel tudják befizetni az igazgatási- szolgáltatási díjakat, az MKSZ bankszámláira történő jóváírásokat nem tudjuk figyelembe venni az eljárás során. Az igazgatási szolgáltatási díj befizetését csak a költségterv véglegesítését követően kezdeményezzék. A tranzakció lezárulását követően már ne módosítsák a sportfejlesztési programot, tekintettel arra, hogy a díj mértéke változhat, és újabb fizetésre nincs lehetőség, ezért a kérelem nem lesz beküldhető.
 • A cégkivonat és a köztartozásmentes igazolás ügyintéző általi visszaigazolása nem feltétele a program benyújtásának, kérjük azt a 21. oldal - Nyilatkozat a mellékletekről, „Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)” és a „Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)” kategóriába töltsék fel.
 • A kérelem beadását követően még kérelem-kiegészítéssel élhetnek, ennek keretében, annak jóváhagyásáig szerkeszthetik a programot. Ekkor, illetve később a hiánypótlás során is pótolhatják az elmulasztott dokumentumokat, információkat, összegeket.
 • Kérjük, ellenőrizzék a sportszervezet adószámának a helyességét. Amennyiben téves adószám szerepel a sportfejlesztési programban azt jelezzék a pusztai.marton@mksz.hu, a gecse.reka@mksz.hu vagy a szollosi.daniel@mksz.hu e-mail címen.

  További hasznos információkat az az alábbi linken elérhető hírben és a honlapon a Tao Dokumentumok között elérhető:
  2022/2023 kérelmi időszak tájékoztató

  Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

  Üdvözlettel,
  Tao Igazgatóság
  Magyar Kézilabda Szövetség
 • 2022-02-04
  TAO ÉRTÉKELÉSI ELVEK ÉS BENCHMARK 2022/2023

  Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség látvány-csapatsport támogatási rendszerének 2022/2023-as támogatási időszakára vonatkozó értékelési elvei és benchmarkja az alábbi linken elérhető hírben és a honlapon a Tao Dokumentumok között elérhető:
  Tao értékelési elvek és benchmark 2022/2023

  Felhívjuk a tisztelt Sportszervezetek figyelmét, hogy sportfejlesztési programok benyújtási határideje a vonatkozó jogszabály alapján: 2022. február 28.
  Az Elektronikus Kérelmi Rendszer megnyitására 2022. február 7. (hétfő) napján kerül sor, mellyel kapcsolatosan részletes tájékoztatást teszünk közzé.

  Együttműködő segítségüket köszönjük!

  Üdvözlettel,
  Tao Igazgatóság
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2022-02-03
  KÜLFÖLDI EDZŐTÁBOROK/TORNÁK BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGE

  Tájékoztatjuk a Tisztelt Sportszervezeteket, hogy az új Back Office rendszer külföldi edzőtáborok/tornák bejelentési felülete jelenleg még fejlesztés alatt áll. Mindezek által a külföldi eseményeken való részvételi szándékot átmenetleg e-mailes formában szükséges bejelenteni a Magyar Kézilabda Szövetség Utánpótlás-Fejlesztési Igazgatósága, valamint a TAO Igazgatóság számára, a jelen tájékoztatás végén megadott valamennyi e-mail címre.

  A bejelentés során a következő információkat szükséges megadni:
 • Esemény megnevezése, helyszíne, ideje;
 • szállás neve, helyszíne;
 • érintett korosztály, tervezett utazó létszám.

  A bejelentés során a következő mellékleteket szükséges csatolni:
 • Versenykiírás;
 • meghívó;
 • költségtervezet az elszámolni kívánt költségekkel kapcsolatosan;
 • árajánlatok a költségtervezetben feltüntetett összegekhez, melyből egyértelműen beazonosíthatók, miért az adott összegek kerültek rögzítésre.

  Felmerülő kérdések esetén, valamint a bejelentésekkel kapcsolatosan kérjük keressék az alábbi kollégákat:

  Gyömörey István
  Utánpótlás szakágvezető
  gyomorey.istvan@mksz.hu

  Zsiga Gyula
  Utánpótlás-fejlesztési igazgató
  zsiga.gyula@mksz.hu

  Németh Kristóf
  TAO ellenőrzési munkatárs
  nemeth.kristof@mksz.hu

  Üdvözlettel,
  Tao Igazgatóság
  Magyar Kézilabda Szövetség
 • 2022-02-01
  KIEGÉSZÍTŐ SPORTFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁT ÉRINTŐ ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓVAL KAPCSOLATOS MÓDOSÍTÁSOK

  Tájékoztatjuk a Tisztelt Sportszervezeteket, hogy a 2021/2022-es támogatási időszaktól kezdődően, illetve az azzal párhuzamosan futó meghosszabbított programokra vonatkozóan a kiegészítő sportfejlesztési támogatás közreműködői költségekre nem fordítható.
  A 2021/2022-es támogatási időszaktól kezdődően, illetve az azzal párhuzamosan futó meghosszabbított programokra vonatkozóan a kiegészítő sportfejlesztési támogatást nem lehet másik azzal egyidejűleg futó programokhoz kapcsolódó jogcímek önerejére elszámolni. Kivételt képez ez alól a sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím. Tájékoztatónk az alábbi linken érhető el:
  Elszámolási útmutató kiegészítő sportfejlesztési támogatások felhasználására 2020-2021 (módosított)

  Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

  Üdvözlettel,
  TAO Igazgatóság
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2022-01-05
  IGAZOLÁSI- ÉS TÁMOGATÁSI IGAZOLÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSA A 2022. ADÓÉVBEN

  Tájékoztatjuk a Tisztelt Sportszervezeteket, hogy 2022. január 5. napjától (szerda), a Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: MKSZ) a „Kormány 691/2021. (XII. 8.) Korm. rendelete a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról szóló 39/2019. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról” jogszabály alapján, lehetővé teszi az igazolási és a támogatási igazolási kérelmek benyújtását a működési típusú és a beruházási típusú támogatások tekintetében is.

  Felhívjuk a figyelmet, hogy az MKSZ Elnökségének 2021. július 27. napján elfogadott 55/2021.(VII.27.) számú határozatával összhangban a 2020/2021-es támogatási időszakra jóváhagyott sportfejlesztési programokra vonatkozó működési típusú támogatások lehívására egyedi kérelem alapján sincsen mód. Az MKSZ Elnökségének döntése a fennmaradó keretösszeg mértékének figyelembevételével a későbbiekben kerülhet felülvizsgálatra, melyről szintén tájékoztatást teszünk közzé.

  Az igazolási- és támogatási igazolási kérelmek benyújtásának engedélyezését követően működési típusú támogatásokra vonatkozó kérelmek csak a 2021/2022-es támogatási időszakra jóváhagyott sportfejlesztési programok vonatkozásában nyújthatók be.

  Kérjük türelmüket és tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

  Üdvözlettel,
  Tao Igazgatóság
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2021-10-18
  MŰKÖDÉSI TÍPUSÚ IGAZOLÁSI- ÉS TÁMOGATÁSI IGAZOLÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK TILTÁSA

  Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket, hogy a mai nappal (2021. október 18.) a Magyar Kézilabda Szövetség a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról szóló 39/2019. (III. 7.) Korm. rendeletben meghatározott sportági keretre tekintettel - a beérkezett nagy számú igény miatt - a működési típusú költségekre irányuló igazolási- és a támogatási igazolási kérelmek benyújtásának lehetőségét letiltja.

  Az elő- és utófinanszírozott ingatlan beruházásra és felújításra irányuló támogatási kérelmek beküldésére az érintett sportszervezeteknek a meghatározottak szerint továbbra is lehetőségük van.

  Kérjük türelmüket és tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

  Üdvözlettel,
  Tao Igazgatóság
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2021-10-15
  TÁJÉKOZTATÁS A 2021. ÉVI SPORTÁGI KERETÖSSZEGGEL KAPCSOLATBAN

  Tájékoztatjuk a tisztelt sportszervezeteket, hogy a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról szóló 39/2019. (III. 7.) Korm. rendelet 2021. július 7. napjától hatályos módosítására tekintettel, a Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: MKSZ) 2021. október 16. 00:00 órától lehetőséget biztosít igazolási-, és támogatási igazolási kérelmek benyújtására az ”Elvek a 2021. adóév módosított sportági keretösszegére tekintettel” megnevezésű dokumentumban foglaltak szerint, mely ide kattintva érhető el.

  Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy előzetes felmérésünk alapján - tekintettel a várható beérkező kérelmek mennyiségére - korlátozások kerülhetnek bevezetésre a 2021/2022-es támogatási időszakban a működési típusú jogcímeken. Tájékoztatjuk Önöket, hogy csak a teljes körű, formailag megfelelő kérelmeket áll módunkban figyelembe venni, a dokumentumok hiánypótlási eljárás során történő pótlására lehetőség nincs.

  A támogatási igazolási kérelmek EKR-ben történő benyújtásának feltétele a sportszervezet 30 napnál nem régebbi cégkivonat, valamint köztartozásmentes igazolásának (vagy köztartozásmentes adatbázisban való szereplés igazolása) ügyintéző által történő visszaigazolása. Ezen feltétel teljesülése nélkül a kérelem nem nyújtható be.

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy a TAO Iroda ügyfélszolgálati ideje változatlan, az ügyintézők 2021. október 15-én, pénteken 08:00 és 12:00 között érhetőek el. Az ezt követően beérkezett hívásokkal és elektronikus megkeresésekkel kapcsolatban történő ügyintézés 2021. október 18. napjáig nem garantált.

  Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

  Üdvözlettel,
  TAO Igazgatóság
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2021-10-13
  TÁJÉKOZTATÓ A BACK OFFICE RENDSZER ÚJRANYITÁSÁVAL KAPCSOLATBAN

  Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket, hogy a Velünk Kerek a Világ Back Office felület megnyitásra kerül, így a rendszer hiányosságából, hibájából eredő elmaradásokat pótolni lehetséges.

  A rendszer október 14-17. között lesz nyitva, és azokat az edzéseket lehet feltölteni, javítani, amik szeptember 1. és október 10. között voltak megtartva. A felület 2021. október 17. éjfélkor lezár, ezt követően további edzések rögzítésére a hivatkozott időpontra nem lesz lehetőség, az elmaradásokat pedig utólagosan nem áll módunkban figyelembe venni.

  Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy azon edzések, melyek nem kerülnek rögzítésre a Back Office rendszerben nem elszámolhatóak, valamint nem számítanak bele a megtartott edzésszámba.

  Üdvözlettel,
  TAO Igazgatóság
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2021-10-11
  TÁJÉKOZTATÓ A 2021/2022-ES BAJNOKI SZEZON VERSENYKIÍRÁSÁNAK 2021. OKTÓBER 11. NAPJÁTÓL HATÁLYOS MÓDOSÍTÁSAIVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN

  A koronavírus elleni védekezéssel közvetlen összefüggésben, valamint az országos sportági szakszövetség által előírt biztonsági intézkedésekkel kapcsolatban felmerülő költségek látvány-csapatsport támogatás terhére történő felhasználásának és elszámolásának szabályai - tekintettel a 2021/2022-es bajnoki szezon Versenykiírásának 2021. október 11. napjától hatályos módosításaira -, az alábbi linken elérhető hírben található tájékoztatóban érhetők el:
  Tájékoztató a koronavírus elleni védekezéssel közvetlen összefüggésben felmerülő költségek elszámolásáról

  Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

  Üdvözlettel,
  TAO Igazgatóság
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2021-09-03
  TÁJÉKOZTATÁS AZ 52/2021. (II. 9.) KORM. RENDELETTEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN

  Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket, hogy az 52/2021. (II. 9.) Korm. rendeletben foglaltak alapján azon sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjak, ahol a szakmai teljesítés igazolt és az edzések az MKSZ Back Office rendszerében hiánytalanul feltöltésre kerültek, abban az esetben a számla értéke TAO támogatás terhére elszámolható.

  Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

  Üdvözlettel,
  TAO Igazgatóság
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2021-08-13
  FONTOS TUDNIVALÓK AZ ELSZÁMOLÁSOK ÉS HOSSZABBÍTÁSOK BENYÚJTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN

  Felhívjuk a sportszervezetek képviselőinek a figyelmét, hogy meghosszabbított elszámolási határidő esetén az elszámolások és a hosszabbítási kérelmek beadási határideje 2021. augusztus 14. (szombat) 23:59.

  A Tao Igazgatóság ügyintézői 2021. augusztus 13-án, pénteken 08:00 és 14:00 között érhetőek el.

  Az ezt követően beérkezett hívásokkal és elektronikus megkeresésekkel kapcsolatban történő ügyintézés az elszámolási határidő végéig nem garantált.

  Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2018/2019-es záró- és végelszámolások, valamint a 2019/2020-es és 2020/2021-es záróelszámolások esetében a részben- vagy semmit sem utalt kérelmek szerkesztésének megkezdése esetén is beküldendőek a határidőig! Mindezekre tekintettel kérjük Önöket, hogy az elszámolások és a hosszabbítási kérelmek benyújtása előtt, de még a hosszabbítások jóváhagyását megelőzően kérelmezzék az igazolások és támogatási igazolások részben- vagy teljes egészében történő visszavonását.

  Fontos tudnivaló, hogy a 2019/2020-as és a 2020/2021-es végelszámolások esetében részben - vagy semmit sem utalt kérelmet szerkesztésének megkezdése esetén – amennyiben az nem kerül kiállításra – az elszámolás nem lesz beküldhető és erre hivatkozással határidőn túl sem engedélyezhető a benyújtás.

  FONTOS továbbá, hogy elszámolásokat nem elegendő véglegesíteni záróelszámolás esetében, a hosszabbítási kérelem beadása után be is kell adni az elszámolás felületén a "Beküldés elfogadásra" gombra kattintva, mert csak ekkor válik ténylegesen beküldötté!

  A fentiek mellett a hosszabbítási kérelmek benyújtásának nem feltétele a sportszervezet köztartozásmentességét igazoló dokumentum és cégkivonat ügyintéző általi visszaigazolása, az közvetlenül a kérelemhez is feltölthető.

  Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét!

  Üdvözlettel,
  TAO Igazgatóság
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2021-08-10
  TÁJÉKOZTATÁS AZ ELSZÁMOLÁSOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN

  Felhívjuk a sportszervezetek képviselőinek a figyelmét, hogy meghosszabbított elszámolási határidő esetén az elszámolások és a hosszabbítási kérelmek beadási határideje 2021. augusztus 14. (szombat) 23:59.

  Az elszámolással kapcsolatos kérdésekkel összefüggésben az MKSZ TAO ellenőrzési osztályán dolgozó kollégák munkaidőben állnak szíves rendelkezésükre, az alábbi telefonszámokon:

 • Sveda Marcell: 06 1 435 4241
 • Őrhegyi István Ádám: 06 30 469 4978
 • Nagy Zsuzsanna: 06 1 435 4244
 • Lukács Márton. 06 20 771 1482
 • Virág András: 06 1 435 4245
 • Borus Attila: 06 30 1 435 4243
 • Németh Kristóf: 06 1 435 4262
 • Bíró Eszter Fruzsina: 06 1 435 4242
 • Varga Brigitta: 06 30 571 7946

  Mindezek alapján tájékoztatjuk Önöket, hogy az ügyintézők 2021. augusztus 13-án, pénteken 08:00 és 14:00 között érhetőek el.
  Az ezt követően beérkezett hívásokkal és elektronikus megkeresésekkel kapcsolatban történő ügyintézés az elszámolási határidő végéig nem garantált.

  Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét!

  Üdvözlettel,
  Tao Igazgatóság
  Magyar Kézilabda Szövetség
 • 2021-07-30
  TÁJÉKOZTATÁS AZ ELSZÁMOLÁSOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN

  Felhívjuk a sportszervezetek figyelmét, hogy a TAO elszámolások határideje továbbra is 2021. július 30. (péntek).

  Az elszámolás benyújtására rendelkezésre álló határidő egyszeri 15 nappal meghosszabbítható.
  Felhívom a figyelmet, hogy azon sportszervezetek, akik nem tudják a mai napon beadni az elszámolást, az „SFP hosszabbítás” menüpont „2020/21. elsz. hat.idő hossz” almenüjében tudják a hosszabbítási kérelmüket beadni.

  Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy meghosszabbított elszámolási határidő esetén az elszámolások és a hosszabbítási kérelmet beadási határideje 2021. augusztus 14. (szombat) 23:59.

  Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét!

  Üdvözlettel,
  TAO Igazgatóság
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2021-07-28
  TÁJÉKOZTATÁS A JOGSZABÁLY-MÓDOSÍTÁSSAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN ELFOGADOTT ELVEKRŐL

  A Magyar Közlöny 2021. évi 128. számában megjelent, a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 397/2021. (VII. 6.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel a sportfejlesztési programok jóváhagyására, hosszabbítására és igazolások, valamint támogatási igazolások kiállítására vonatkozóan a Magyar Kézilabda Szövetség Elnöksége a következő elveket határozza meg, melyre vonatkozó tájékoztatónk az alábbi linken érhető el:
  Tájékoztató a jogszabály-módosítással összefüggésben elfogadott elvekről

  Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket, hogy a támogatási igazolási és igazolási kérelmek benyújtásának lehetősége az Elektronikus Kérelmi Rendszeren keresztül a mai napon elérhetővé válik az elnökségi határozatban érintett sportszervezeteknek.

  Kérjük továbbá, hogy az egyedi kérelmek megküldésekor legyenek tekintettel a dokumentumban foglaltakra, ugyanis az abban meghatározottaktól nincs lehetőség eltérni.

  Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

  Üdvözlettel,
  TAO Igazgatóság
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2021-07-08
  ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ 2021/2022

  Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség látvány-csapatsport támogatási rendszerének 2021/2022-es támogatási időszakára vonatkozó elszámolási útmutatója és a kiegészítő támogatáshoz tartozó tájékoztató dokumentuma az alábbi linken elérhető hír kapcsolódó dokumentumaiban elérhető:

  Elszámolási útmutató 2021/2022

  Felhívjuk a tisztelt Sportszervezetek figyelmét, hogy sportfejlesztési programok elszámolásának benyújtási határideje a vonatkozó jogszabály alapján: 2021. július 30. (péntek)

  Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

  Üdvözlettel,
  TAO Igazgatóság
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2021-07-07
  TÁJÉKOZTATÁS A JOGSZABÁLY-MÓDOSÍTÁSSAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN

  A Magyar Közlöny 2021. évi 128. számában megjelent, a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 397/2021. (VII. 6.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel a sportfejlesztési programok jóváhagyására, hosszabbítására és igazolások, valamint támogatási igazolások kiállítására vonatkozó elvek kidolgozását a Magyar Kézilabda Szövetség megkezdte. Ennek részleteiről a 2021. július 19-i héten részletes tájékoztatást teszünk közzé.,
  A fentiekkel összefüggésben küldött egyedi kérelmeket egyelőre nem áll módunkban elbírálni így kérjük azokat a részletes tájékoztatás közzétételét követően küldjék meg részünkre.

  Kérjük türelmüket és tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

  Üdvözlettel,
  Tao Igazgatóság
  Magyar Kézilabda Szövetség

  2021-06-28
  FONTOS TUDNIVALÓK A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAMOK MÓDOSÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN

  Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket, 2020/2021-es és azt megelőző - hosszabbított - támogatási időszakok vonatkozásában a módosítási kérelmek benyújtására 2021. június 30. napjáig van lehetőség. Ezt követően – azon sportfejlesztési programok esetében, melyek meghosszabbításra kerülnek – hosszabbított időszakban lesz lehetőség módosításra.

  Az alábbiakra kérjük fordítsanak kiemelt figyelmet:

 • Normál módosítás (jogcímek közötti és jogcímen belüli), intenzitás növelésre és koronavírussal összefüggésben felmerülő költségek (a továbbiakban: Covid) jogcímre irányuló módosítás csak külön eljárásban történhet. Újabb kérelem benyújtására csak a megelőzően beadott kérelem jóváhagyását követően van lehetőség.
 • Az intenzitás növelésre és covid jogcímre irányuló módosításról szóló tájékoztatók honlapunkon, a Tao Híreknél érhetők el.
 • Abban az esetben, ha intenzitás növelésre és covid jogcímre irányuló módosítás nem került elbírálásra és a sportszervezet ezen okból fakadóan nem tudja normál módosítási kérelmét benyújtani, ennek tényét a határidőt figyelembe véve szükséges jeleznie (2021. június 30.) az MKSZ felé, hogy milyen módosítást kíván benyújtani. A beadvány cégszerűen aláírt formában kell, hogy beérkezzen postai úton vagy elektronikus levél (e-mail) formájában.
 • Amennyiben a sportszervezet koronavírussal összefüggésben felmerülő költségeket kíván elszámolni, úgy mindenképpen szükséges beadnia a Covid jogcímre való külön módosítási kérelmét, függetlenül attól, hogy 2020.12.31-ig nyújtott be MKSZ részére papír alapú kérelmet. Továbbá felhívjuk a sportszervezetek figyelmét, hogy utánpótlás-nevelés ráfordításai jogcímen belül, gyógyszer, diagnosztika aljogcímen nincs lehetőség koronavírussal összefüggő tételek elszámolására!
 • Az utánpótlás-nevelés fejlesztése jogcímen történő intenzitás növelési kérelmek benyújtására csak alapidőszakban van lehetőség, azaz 2021. június 30-ig kell beérkezzenek.
 • Igazolások és támogatási igazolások visszavonására vagy részbeni visszavonására irányuló kérelmek szerkesztése közben nincs lehetőség módosítási kérelem szerkesztésére és beküldésére. Ezek az Elektronikus Kérelmi Rendszerben egymást akadályozzák.

  A módosításokra vonatkozó egyéb tudnivalók a vonatkozó jogszabályokban és a honlapunkon megtalálható tájékoztatókban érhetők el. A hosszabbítási kérelmek jóváhagyási alapelveinek kidolgozása - a sportági keretösszeg figyelembevételével – folyamatban van, melyről a későbbiekben tájékoztatást teszünk közzé.

  Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

  Üdvözlettel,
  Tao Igazgatóság
  Magyar Kézilabda Szövetség

 • 2021-06-03
  JOGSZABÁLY VÁLTOZÁS

  Felhívjuk a Sportszervezetek figyelmét, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Kormányrendelet, a 253/2021. (V. 17.) Kormányrendelettel módosításra került.

  A fenti előírásokra tekintettel tájékoztatjuk a sportszervezeteket, hogy az MKSZ a továbbiakban is az eddig megszokott, az adott támogatási időszakhoz kapcsolódó elszámolási útmutatóban meghatározott elszámolási módszertan szerint jár el és nem alkalmazza a szúrópróbaszerű eljárást a hatáskörébe tartozó látvány-csapatsport támogatások elszámolásának ellenőrzése során.

  Ezzel egyidőben a honlapon elérhető adott támogatási időszakhoz kapcsolódó elszámolási útmutatók is frissítésre kerülnek.

  Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

  Üdvözlettel,
  Tao Igazgatóság
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2021-05-21
  BERUHÁZÁSI TÍPUSÚ IGAZOLÁSI- ÉS TÁMOGATÁSI IGAZOLÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK LETILTÁSA

  Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket a 2021. május 20-án kelt hírrel összefüggésben, hogy a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról szóló 39/2019. (III. 7.) Korm. rendeletben meghatározottakra tekintettel a Magyar Kézilabda Szövetség a működési típusú költségek mellett, az építési beruházások, felújítások megvalósítására irányuló igazolási- és támogatási igazolási kérelmek benyújtásának lehetőségét is letiltja minden futó sportfejlesztési program vonatkozásában..

  A lezárást megelőzően beérkezett működési és beruházási típusú kérelmek felülvizsgálata folyamatban van, az elbírálás a sportági keretösszeg figyelembe vételével történik, melyről várhatóan jövő hét második felében születik döntés.

  Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!
  Üdvözlettel,
  Magyar Kézilabda Szövetség

  2021-05-20
  MŰKÖDÉSI TÍPUSÚ IGAZOLÁSI- ÉS TÁMOGATÁSI IGAZOLÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK TILTÁSA

  Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket, hogy a mai nappal (2021. május 20.) a Magyar Kézilabda Szövetség a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról szóló 39/2019. (III. 7.) Korm. rendeletben meghatározott sportági keretre tekintettel a működési típusú költségekre irányuló igazolási és a támogatási igazolási kérelmek benyújtásának lehetőségét a 2021/2022-es támogatási időszak vonatkozásában is letiltja.

  Az elő- és utófinanszírozott ingatlan beruházásra és felújításra irányuló támogatási kérelmek beküldésére az érintett sportszervezeteknek továbbra is lehetőségük van.

  Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!
  Üdvözlettel,
  Magyar Kézilabda Szövetség

  2021-05-19
  MŰKÖDÉSI TÍPUSÚ IGAZOLÁSI- ÉS TÁMOGATÁSI IGAZOLÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK KORLÁTOZÁSA

  Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket, hogy tekintettel a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról szóló 39/2019. (III. 7.) Korm. rendeletben meghatározottakra, a működési típusú költségekre irányuló igazolási, és támogatási igazolási kérelmek benyújtásának lehetőségét az MKSZ a 2020/2021 évi sportfejlesztési programok mellett a 2021/2022-es támogatási időszak vonatkozásában is, a mai nappal (2021. május 19.) korlátozza..

  Felhívjuk továbbá a figyelmüket, hogy a 2021. május 19., 16:00 után benyújtott igazolási és támogatási igazolási kérelmek jóváhagyása a sportági keretösszeget figyelembe véve történik, így azok kiállítása nem garantált.

  Az elő- és utófinanszírozott ingatlan beruházásra és felújításra irányuló támogatási kérelmek beküldésére az érintett sportszervezeteknek továbbra is lehetőségük van.

  Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

  Üdvözlettel,
  Tao Igazgatóság
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2021-05-17
  FONTOS INFORÁMCIÓ A TELEFONOS ÜGYINTÉZÉSI IDŐRŐL!

  Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket, hogy 2021. május 17. napjától (hétfő) a Tao Iroda telefonos ügyintézési ideje az alábbiak szerint érvényes:

  Hétfő – Kedd 08:00 – 14:00
  Szerda - Péntek 08:00 – 12:00

  Kérjük tájékoztatásunk tudomásulvételét!
  Üdvözlettel,
  TAO Igazgatóság
  Magyar Kézilabda Szövetség

  2021-05-12
  TÁJÉKOZTATÁS AZ EDZŐMÉRKŐZÉSEKRŐL ÉS AZ EZZEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEKRŐL

  Az edzőmérkőzések megtartásával és az ezzel kapcsolatos költségek látvány-csapatsport támogatás keretében történő elszámolásokkal összefüggésben az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet.
  A veszélyhelyzettel kapcsolatos hatályos jogszabályok alapján 2020. november 11. napjától tilos rendezvényt szervezni, tartani, azon tartózkodni. Rendezvénynek minősül a sportrendezvény, sportesemény. A jogalkotó a sportrendezvények tekintetében kivételeket állapított meg. A rendelkezések alkalmazásában sportrendezvény kizárólag a versenyrendszerben szervezett sportrendezvény (verseny, mérkőzés).

  A versenyrendszerben szervezett verseny, mérkőzés megtartható, azonban mivel az edzőmérkőzés nem versenyrendszerben kerül megszervezésre, vonatkozik rá a főszabály szerinti tilalom. Ezek szervezése, megtartása a jogszabályi tilalom okán sem engedélyezhető.

  A látvány-csapatsport támogatás terhére kizárólag a versenyrendszerben, bajnokságban, illetve előzetesen engedélyezett tornával összefüggésben felmerült költség számolható el.

  Az Ember Erőforrások Minisztériuma által kiadott, sportszférát érintő részletes tájékoztató az alábbi linken található hírben érhető el:
  Tájékoztatás az edzőmérkőzések megtartásáról és az ezzel kapcsolatos költségekről

  Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

  Üdvözlettel,
  TAO Igazgatóság
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2021-04-26
  TÁJÉKOZTATÓ A KORONAVÍRUSSAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEKRE TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSRÓL

  A Magyar Kézilabda Szövetség látvány-csapatsport támogatási rendszerének koronavírussal összefüggésben felmerülő költségek támogatása jogcímre történő módosításról szóló tájékoztatója az alábbi linken elérhető hírből tölthetik le:
  Tájékoztató a koronavírus jogcímre történő módosításról

  Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

  Üdvözlettel,
  TAO Igazgatóság
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2021-04-22
  A KORONAVÍRUS ELLENI VÉDEKEZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGCÍMHEZ TARTOZÓ ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ

  Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket, hogy a Tao tv. 22/C. § (1a) bekezdésében meghatározott veszélyhelyzettel, a Kormány által elrendelt egészségügyi válsághelyzettel, továbbá a koronavírus elleni védekezéssel közvetlen összefüggésben, valamint az országos sportági szakszövetség által előírt biztonsági intézkedésekkel kapcsolatban felmerülő költségek elszámolására vonatkozó útmutatónkat az alábbi linken elérhető hírből tölthetik le:
  Elszámolási útmutató a koronavírus elleni védekezéssel jogcímmel összefüggésben

  Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

  Üdvözlettel,
  TAO Igazgatóság
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2021-04-06
  TÁJÉKOZTATÁS A TÁMOGATÁSI INTENZITÁS NÖVELÉSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁRÓL

  A Magyar Kézilabda Szövetség látvány-csapatsport támogatási rendszerének támogatási intenzitás növelésére irányuló kérelmek benyújtásáról szóló összefoglalónkat az alábbi linken elérhető hírből tölthetik le:
  Tájékoztató támogatási intenzitás növelésről

  Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

  Üdvözlettel,
  TAO Igazgatóság
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2021-03-11
  EGYEDI KÉRELMEK

  Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket, hogy a 2021. március 2. napján publikált hírrel összhangban működési típusú igazolási- és támogatási igazolási kérelmek benyújtására továbbra sincsen lehetőség.
  Kérjük, hogy ezzel összefüggésben egyedi kérelmeket se küldjenek, ugyanis azokat nem áll módunkban figyelembe venni.

  Az elő- és utófinanszírozott ingatlan beruházásra és felújításra irányuló támogatási kérelmek beküldésére az érintett sportszervezeteknek továbbra is lehetőségük van.

  Együttműködő segítségüket köszönjük!

  Üdvözlettel,
  Tao Igazgatóság
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2021-03-02
  MŰKÖDÉSI TÍPUSÚ IGAZOLÁSI- ÉS TÁMOGATÁSI IGAZOLÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK TILTÁSA

  Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: MKSZ) Elnökségének február 18. napján meghozott döntése értelmében, a működési típusú költségekre irányuló igazolási, és támogatási igazolási kérelmek benyújtásának lehetőségét az MKSZ a 2020/2021 évi sportfejlesztési programok vonatkozásában letiltja, tekintettel arra, hogy az összes sportszervezet számára jóváhagyott és lehívott támogatások aránya elérte a 75%-ot.

  Az elő- és utófinanszírozott ingatlan beruházásra és felújításra irányuló támogatási kérelmek beküldésére az érintett sportszervezeteknek továbbra is lehetőségük van.

  Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

  Üdvözlettel,
  Tao Igazgatóság
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2021-02-26
  ÜGYINTÉZÉS A TAO IGAZGATÓSÁGON

  Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket, hogy összhangban a Magyar Kézilabda Szövetség által a mai napon közzétett tájékoztatással a Tao Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) munkatársai is elektronikus ügyintézésre állnak át 2021. március 1. napjától. Az MKSZ-irodákban a személyes félfogadás szünetel,
  A megszokott időben az Igazgatóság munkatársai e-maileket fogadnak (a honlapon is elérhető e-mail címeken), ügyintézést továbbra is végeznek, ellátják feladataikat és az alábbi telefonszámokon munkaidőben elérhetők:

  Tao Igazgatóság
 • Bardóczy Gábor: 06 1 435 4234
 • Ember Áron: 06 1 435 4266
 • Kovács Adél: 06 1 435 4234

  Tao Jóváhagyás
 • Pusztai Márton: 06 30 285 3312
 • Gecse Réka: 06 20 771 1483
 • Szöllősi Dániel: 06 1 435 4258

  Tao Ellenőrzés
 • Sveda Marcell: 06 1 435 4241
 • Őrhegyi István Ádám: 06 30 469 4978
 • Nagy Zsuzsanna: 06 1 435 4244
 • Lukács Márton. 06 20 771 1482
 • Virág András: 06 1 435 4245
 • Borus Attila: 06 30 1 435 4243
 • Németh Kristóf: 06 1 435 4262
 • Varga Brigitta: 06 30 571 7946
 • Biró Eszter Fruzsina: 06 1 435 4242

  Az MKSZ folyamatosan tájékozódik a koronavírus-járvánnyal összefüggő jogszabályokkal és intézkedésekkel kapcsolatban, a félfogadással kapcsolatos esetleges változásokról a sportszervezeteket és partnereinket haladéktalanul értesítjük.
  Az esetlegesen felmerülő kellemetlenségekért szíves türelmüket és megértésüket kérjük!

  Üdvözlettel,
  Tao Igazgatóság
  Magyar Kézilabda Szövetség
 • 2021-02-25
  FONTOS TUDNIVALÓK A 2021/2022-ES SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAMOK BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN

  A 2021/2022-es támogatási időszak sportfejlesztési programjainak benyújtásával összefüggésben az alábbi fontos tudnivalókra hívjuk fel a tisztelt Sportszervezetek figyelmét:

 • Tájékoztatjuk Önöket, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletértelmében a sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem benyújtásának jogvesztő határideje és ennek közigazgatási eljárás keretében történő értelmezésével kapcsolatban felmerült jogi kérdésekre tekintettel a tárgyév február hónap utolsó napja, azaz 2021. február 28. (vasárnap) 24:00 óra.
  Fontos, hogy a kérelem beadását követően még kérelem-kiegészítéssel élhetnek, ennek keretében, annak jóváhagyásáig szerkeszthetik a programot. Ekkor, illetve később a hiánypótlás során is pótolhatják az elmulasztott dokumentumokat, információkat, összegeket.

 • Felhívjuk a figyelmüket, hogy az Elektronikus Kérelmi Rendszerben kizárólag bankkártyás fizetéssel tudják befizetni az igazgatási- szolgáltatási díjakat, az MKSZ bankszámláira történő jóváírásokat nem tudjuk figyelembe venni az eljárás során.
  Az igazgatási szolgáltatási díj befizetését csak a költségterv véglegesítését követően kezdeményezzék. A tranzakció lezárulását követően már ne módosítsák a sportfejlesztési programot, tekintettel arra, hogy a díj mértéke változhat, és újabb fizetésre nincs lehetőség, ezért a kérelem nem lesz beküldhető.

 • A cégkivonat és a köztartozásmentes igazolás ügyintéző általi visszaigazolása nem feltétele a program benyújtásának, kérjük azt a 21. oldal - Nyilatkozat a mellékletekről, „Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)” és a „Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)” kategóriába töltsék fel.

 • Kérjük, ellenőrizzék a sportszervezet adószámának a helyességét. Amennyiben téves adószám szerepel a sportfejlesztési programban azt jelezzék a gecse.reka@mksz.hu vagy a szollosi.daniel@mksz.hu e-mail címen.

  Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!
  Üdvözlettel,
  Tao Igazgatóság
  Magyar Kézilabda Szövetség
 • 2021-02-22
  KIEGÉSZÍTŐ SZABÁLYOK A 2021. ADÓÉV SPORTÁGI KERETÖSSZEGÉRE TEKINTETTEL

  A látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról szóló 39/2019. (III. 7.) Korm. rendelet 2020. december 24-i módosítása szerinti, 2021. évben a látvány-csapatsport támogatás vonatkozásában kiállítható támogatási igazolások és igazolások keretösszegére tekintettel a Magyar Kézilabda Szövetség Elnöksége a fentieket figyelembe véve a 2021. február 18. napján tartott ülésén, az alábbi linken elérhető tájékoztatóban szereplő döntéseket hozta:
  Kiegészítő szabályok

  Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!
  Üdvözlettel,
  Tao Igazgatóság
  Magyar Kézilabda Szövetség

  2021-02-19
  TAO KÉRELMEK BENYÚJTÁSA A 2021/2022-ES TÁMOGATÁSI IDŐSZAKBAN

  Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket, hogy megnyílt a Magyar Kézilabda Szövetség látvány-csapatsport támogatási rendszerének 2021/2022-es támogatási időszakra érvényes Elektronikus Kérelmi Rendszere (a továbbiakban: EKR).

  A 2021/2022-es támogatási időszakra vonatkozó kérelmek feltöltésére 2021. február 28.-ig nyílik lehetőség.
  Az EKR elérhetősége: https://mksztao2021.flexinform.hu/

  Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a bankkártyás fizetés aktiválása folyamatban van.
  Az EKR használatával és az értékelési elvekkel összefüggésben felmerülő kérdéseikkel kapcsolatban munkaidőben az alábbi telefonszámokon érhetők el munkatársaink:

  Tao Jóváhagyás
 • Pusztai Márton: 06 30 285 3312
 • Gecse Réka: 06 20 771 1483
 • Szöllősi Dániel: 06 1 435 4258

  Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!
  Üdvözlettel,
  Tao Igazgatóság
  Magyar Kézilabda Szövetség
 • 2021-02-17
  TAO ÉRTÉKELÉSI ELVEK ÉS BENCHMARK 2021/2022

  Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség látvány-csapatsport támogatási rendszerének 2021/2022-es támogatási időszakára vonatkozó értékelési elvei és benchmarkja az alábbi linken elérhető hír kapcsolódó dokumentumaiban elérhető:
  Tao értékelési elvek és benchmark 2021/2022

  Felhívjuk a tisztelt Sportszervezetek figyelmét, hogy sportfejlesztési programok benyújtási határideje a vonatkozó jogszabály alapján: 2021. február 28.
  Az Elektronikus Kérelmi Rendszer megnyitásáról a későbbiekben szintén tájékoztatjuk a Sportszervezeteket.

  Együttműködő segítségüket köszönjük!
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2021-01-14
  JOGSZABÁLY VÁLTOZÁS

  Tájékoztatjuk a tisztelt sportszervezeteket, hogy a látvány-csapatsport támogatást érintő jogszabályi módosításokról szóló összefoglalónkat az alábbi linken elérhető hírből tölthetik le:
  Tájékoztató a látvány-csapatsport támogatást érintő jogszabályi módosításokról (2021.01.14.)

  Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

  Üdvözlettel,
  TAO Igazgatóság
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2021-01-04
  IGAZOLÁSI- ÉS TÁMOGATÁSI IGAZOLÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSA A 2021. ADÓÉVBEN

  Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket, hogy 2021. január 11. napjától (hétfő), a Magyar Kézilabda Szövetség a Kormány 663/2020. (XII. 24.) Korm. rendelete a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról szóló 39/2019. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról alapján, lehetővé teszi az igazolási és a támogatási igazolási kérelmek benyújtásának lehetőségét a működési típusú és a beruházási típusú támogatások tekintetében is.


  Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!
  Üdvözlettel,
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2020-12-17
  BERUHÁZÁSI TÍPUSÚ IGAZOLÁSI- ÉS TÁMOGATÁSI IGAZOLÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK TILTÁSA

  Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket, hogy a mai nappal (2020. december 17.) a Magyar Kézilabda Szövetség a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról szóló 39/2019. (III. 7.) Korm. rendeletben meghatározott sportági keretre tekintettel az igazolási és a támogatási igazolási kérelmek benyújtásának lehetőségét korlátozza a működési típusú támogatások mellett, a beruházási támogatások tekintetében is.


  Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!
  Üdvözlettel,
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2020-11-20
  SZERVERKARBANTARTÁS

  Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket, hogy szerverkarbantartás miatt 2020. november 26-án 08:00-09:00 között a rendszerek nem lesznek elérhetők.


  Az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérjük!
  Üdvözlettel,
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2020-11-04
  ÜGYINTÉZÉS A TAO IGAZGATÓSÁGON

  Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket, hogy összhangban a Magyar Kézilabda Szövetség által a tegnapi napon közzétett tájékoztatással az irodai félfogadás és ügyintézés a Tao Igazgatóságon (a továbbiakban: Igazgatóság) is folyamatos, a koronavírus-járvány miatt azonban kiemelten kérjük a Sportszervezeteket, hogy lehetőség szerint az ügyeket elektronikusan vagy telefonon intézzék az Igazgatóság munkatársaival.
  A megszokott időben az Igazgatóság munkatársai e-maileket fogadnak (a honlapon is elérhető e-mail címeken), ügyintézést továbbra is végeznek, ellátják feladataikat és az alábbi telefonszámokon munkaidőben elérhetők:

  Tao Igazgatóság
 • Bardóczy Gábor: 06 1 435 4234
 • Ember Áro: 06 1 435 4266
 • Kovács Adél: 06 1 435 4234

  Tao Jóváhagyás
 • Pusztai Márton: 06 30 285 3312
 • Gecse Réka: 06 20 771 1483
 • Szöllősi Dániel: 06 1 435 4258

  Tao Ellenőrzés
 • Sveda Marcell: 06 1 435 4241
 • Őrhegyi István Ádám: 06 30 469 4978
 • Nagy Zsuzsanna: 06 1 435 4244
 • Lukács Márton. 06 20 771 1482
 • Virág András: 06 1 435 4245
 • Borus Attila: 06 30 1 435 4243
 • Németh Kristóf: 06 1 435 4262

  Elkerülhetetlen papíralapú ügyintézés esetén kérjük, ügyintézési igényüket előre jelezzék telefonon vagy e-mailben. Az előzetes egyeztetés nyomán kiadott iratok átvételére jelenleg a Módusz Irodaház (Budapest VIII. kerület, Könyves Kálmán krt. 76.) földszinti recepcióján van lehetőség.
  Az esetlegesen felmerülő kellemetlenségekért szíves türelmüket és megértésüket kérjük!

  Üdvözlettel,
  Tao Igazgatóság
  Magyar Kézilabda Szövetség
 • 2020-10-16
  VÉDŐFELSZERELÉSEK ELSZÁMOLÁSÁRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ FRISSÍTÉSE

  Tájékoztatjuk a tisztelt Sposzervezeteket, hogy a védőfelszerelések elszámolásának feltételeit tartalmazó dokumentum a bevezetett hatósági árak változásait követve a mai napon frissítésre került és az alábbi LINK-en elérhető:

  Védőfelszerelések elszámolására vonatkozó információk a koronavírussal szembeni védekezésre tekintettel

  A dokumentumban felhívjuk a sportszervezetek figyelmét ismételten, hogy kizárólag előzetesen (vásárlást megelőzően) bejelentett kérelmeket áll módunkban elfogadni!

  Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!  Üdvözlettel,
  TAO Igazgatóság
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2020-09-17
  MŰKÖDÉSI TÍPUSÚ IGAZOLÁSI- ÉS TÁMOGATÁSI IGAZOLÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK TILTÁSA

  Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket, hogy a mai nappal (2020. szeptember 17.) a Magyar Kézilabda Szövetség a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról szóló 39/2019. (III. 7.) Korm. rendeletben meghatározott sportági keretre tekintettel a működési típusú költségekre irányuló igazolási és a támogatási igazolási kérelmek benyújtásának lehetőségét letiltja.

  Az elő- és utófinanszírozott ingatlan beruházásra és felújításra irányuló támogatási kérelmek beküldésére az érintett sportszervezeteknek továbbra is lehetőségük van.


  Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!
  Üdvözlettel,
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2020-09-16
  IGAZOLÁSI- ÉS TÁMOGATÁSI IGAZOLÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK KORLÁTOZÁSA

  Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket, hogy a mai nappal (2020. szeptember 16.) a Magyar Kézilabda Szövetség a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról szóló 39/2019. (III. 7.) Korm. rendeletben meghatározott sportági keretre tekintettel az igazolási és a támogatási igazolási kérelmek benyújtásának lehetőségét korlátozza.
  Azon sportszervezetek, melyek a 2020/2021-es sportfejlesztési programjuk vonatkozásában a jóváhagyott támogatás 25%-ánál kevesebb támogatást tudtak lehívni, azok támogatási igazolási vagy igazolási kérelmeiket továbbra is benyújthatják.
  Az elő- és utófinanszírozott ingatlan beruházásra és felújításra irányuló támogatási kérelmek beküldésére az érintett sportszervezeteknek továbbra is lehetőségük van.


  Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!
  Üdvözlettel,
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2020-09-11
  TANUSÍTVÁNY FRISSÍTÉS AZ ELEKTRONIKUS KÉRELMI RENDSZERBEN

  Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket, hogy az Elektronikus Kérelmi Rendszer (a továbbiakban: EKR) ismét zavartalanul működik.

  Türelmüket köszönjük!

  Üdvözlettel,
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2020-09-10
  TANUSÍTVÁNY FRISSÍTÉS AZ ELEKTRONIKUS KÉRELMI RENDSZERBEN

  Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség által az Elektronikus Kérelmi Rendszerben (a továbbiakban: EKR) használt tanúsítvány megújításával összefüggésben technikai karbantartás várható 2020.09.09. (szerda), 15:00-tól. A karbantartás ideje alatt a sportszervezetek részéről nincsen lehetőség kérelmek benyújtására. Az EKR üzemszerű működésének visszaállásáról újbóli tájékoztatást teszünk közzé.


  Az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérjük!
  Üdvözlettel,
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2020-09-08
  KORMÁNYRENDELET A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZÜLTSÉGI IDŐSZAK UTAZÁSI KORLÁTOZÁSAIRÓL

  Felhívjuk a tisztelt Sportszervezetek figyelmét ismét módosultak a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló előírások. Javasoljuk, hogy tanulmányozzák a közzétett 408/2020. (VIII.30.) Kormányrendeletet, különös tekintettel a sporteseményekre vonatkozó 11-12/A. §-ok rendelkezéseit.

  Kormányrendelet

  Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

  Üdvözlettel,
  TAO Igazgatóság
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2020-08-28
  IGAZOLÁSI- ÉS TÁMOGATÁSI IGAZOLÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK KORLÁTOZÁSA

  Tájékoztatjuk a Tisztelt Sportszervezeteket, hogy a 2020. február 26. napjától hatályos, a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról szóló 39/2019. (III. 7.) Korm. rendelet határozza meg a 2020. évben a látvány-csapatsport támogatási rendszer terhére sportáganként kiállítható támogatási igazolások és igazolások keretösszegét.

  Mindezeket figyelembe véve a jóváhagyást végző szervezet a Kormány által meghatározott sportági keretösszegre figyelemmel korlátozhatja a támogatási igazolási és igazolási kérelmek benyújtásának lehetőségét, illetve elutasíthatja a benyújtott kérelmeket.

  Felhívjuk a Tisztelt Sportszervezetek figyelmét, hogy a 2020. adóévben a kézilabda sportágban kiállított támogatási igazolások és igazolások mértéke hamarosan elérheti a Kormány által meghatározott keretösszeget és a kérelmek benyújtását a Magyar Kézilabda Szövetség már szeptember hónap folyamán korlátozhatja.

  Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét!

  Üdvözlettel,
  TAO Igazgatóság
  Magyar Kézilabda Szövetség

  2020-08-24
  KORMÁNYRENDELET A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZÜLTSÉGI IDŐSZAK UTAZÁSI KORLÁTOZÁSAIRÓL

  Felhívjuk a tisztelt Sportszervezetek figyelmét, hogy a Magyar Közlöny 190. számában megjelent a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 341/2020. (VII. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 400/2020. (VIII.15.) Kormányrendelet, amely a versenyzőkre, a sportszakemberekre, illetve sporteseményeken részt vevőkre vonatkozóan is tartalmaz rendelkezéseket.

  Kormányrendelet

  Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

  Üdvözlettel,
  TAO Igazgatóság
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2020-07-23
  INFORMÁCIÓK VÉDŐFELSZERELÉSEK ELSZÁMOLÁSÁRÓL

  Tájékoztatjuk a tisztelt Sposzervezeteket, hogy a koronavírussal szembeni védekezésre használható védőfelszerelések elszámolására vonatkozó, információkat tartalmazó tájékoztatónkat az alábbi linken érhetik el:

  Védőfelszerelések elszámolására vonatkozó információk a koronavírussal szembeni védekezésre tekintettel

  Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

  Üdvözlettel,
  TAO Igazgatóság
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2020-07-23
  ELNÖKSÉGI DÖNTÉS A 100% INTENZITÁSSAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN

  Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket, hogy a látvány-csapatsport támogatást érintő jogszabályi módosításokról szóló és a 100%-os támogatási intenzitással összefüggésben meghozott Elnökségi döntést tartalmazó összefoglalónkat az alábbi linken érhetik el:

  Tájékoztató a látvány-csapatsport támogatást érintő jogszabályi módosításokról és az Elnökség döntéséről

  Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

  Üdvözlettel,
  TAO Igazgatóság
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2020-07-06
  ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ 2020/2021

  Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket, hogy a 2020/2021-es támogatási időszak Elszámolási útmutató és beruházásokra vonatkozó elszámolási útmutató az alábbi linken érhetik el:

  Elszámolási útmutató 2020/2021

  Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

  Üdvözlettel,
  TAO Igazgatóság
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2020-06-22
  ELNÖKSÉGI HATÁROZAT

  Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség Elnökségének 61./2020. (VI.22) számú határozatával a 34/2020.(V. 1.) számú határozatában foglalt a látvány-csapatsport támogatást érintő rendelkező rész visszavonásra került.


  Üdvözlettel,
  TAO Igazgatóság
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2020-05-27
  SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRELMEK BENYÚJTÁSA

  Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket, hogy a 107/2011. évi (VI.30.) Kormányrendelet értelmében a sportfejlesztési program módosítására irányuló kérelmek – mind jogcímen belüli, mind jogcímek közötti - benyújtásának határideje: 2020. június 30. A korábbi, ezzel kapcsolatos határidő (május 31.) törlésre került, így a futó sportfejlesztési programok vonatkozásában az adott támogatási időszak végéig – vagy érvényes hosszabbításuk végdátumáig - van lehetőség a módosítási kérelem előterjesztésére.  Üdvözlettel,
  TAO Igazgatóság
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2020-05-27
  RENDELKEZÉSI NYILVÁNTARTÁS ADMINISZTRÁCIÓ

  Az elektronikus ügyintézés kapcsán az egyes szervezeteknek, magánszemélyeknek lehetősége van a NISZ Zrt. által üzemeltetett Rendelkezési Nyilvántartásban (a továbbiakban: RNY) keresztül meghatalmazásokat, rendelkezéseket tenni az RNY felületén található szervezetek által megjelenített ügyek kapcsán. Az RNY felülete a https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/ oldalon keresztül érhető el.

  Az ezzel kapcsolatos tájékoztatónkat az alábbi linken érhetik el:
  Rendelkezési nyilvántartás adminisztráció

  Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

  Üdvözlettel,
  TAO Igazgatóság
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2020-04-17
  SZEMÉLYI BÉREK ELSZÁMOLÁSÁRA VONATKOZÓ TUDNIVALÓK

  A személyi jellegű kifizetések társasági adó támogatások felhasználásának a koronavírussal összefüggésben elrendelt vészhelyzetre tekintettel történő elszámolásához kapcsolódóan a Magyar Kézilabda Szövetség TAO Igazgatósága az alábbi lineken elérhető dokumentumban ad tájékoztatást:
  A sportszakemberek munkabérének és megbízási díjának elszámolására vonatkozó információk a veszélyhelyzettel összefüggésben

  Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

  Üdvözlettel,
  TAO Igazgatóság
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2020-03-26
  FONTOS TUDNIVALÓK A SPORTSZERVEZETEK RÉSZÉRE

  Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkárság (a továbbiakban: EMMI) által a látvány-csapatsportági szakszövetségek részére megküldött információk nyomán, az alábbi linken elérhető hír alapján tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket:

  TUDNIVALÓK A SPORTSZERVEZETEK RÉSZÉRE

  Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

  Üdvözlettel,
  TAO Igazgatóság
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2020-03-16
  FONTOS TAO-INFORMÁCIÓK A VESZÉLYHELYZETBEN

  A társasági adó támogatások felhasználására vonatkozó információkat a koronavírussal összefüggésben elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel az alábbi linken letölthető tájékoztatónkban érhetik el:
  TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE

  Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

  Üdvözlettel,
  TAO Igazgatóság
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2020-03-12
  ÜGYINTÉZÉS A TAO IGAZGATÓSÁGON

  Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket, hogy összhangban a Magyar Kézilabda Szövetség által a mai napon elfogadott intézkedésekkel (MKSZ-döntések a koronavírussal kapcsolatban) az irodai félfogadás a Tao Igazgatóságon (a továbbiakban: Igazgatóság) is szünetel.
  Mind ezektől függetlenül a megszokott időben az Igazgatóság munkatársai e-maileket fogadnak (a honlapon is elérhető e-mail címeken), elektronikus ügyintézést továbbra is végeznek, ellátják feladataikat és az alábbi telefonos elérhetőségeken munkaidőben elérhetők:

  Tao Igazgatóság
 • Bardóczy Gábor: 06 1 435 4234
 • Ember Áro: 06 1 435 4266
 • Kovács Adél: 06 1 435 4234

  Tao Jóváhagyás
 • Pusztai Márton: 06 30 285 3312
 • Gecse Réka: 06 20 771 1483
 • Szöllősi Dániel: 06 1 435 4258

  Tao Ellenőrzés
 • Sveda Marcell: 06 1 435 4241
 • Mórocz Réka: 06 1 435 4242
 • Őrhegyi István Ádám: 06 30 469 4978
 • Nagy Zsuzsanna: 06 1 435 4244
 • Sági Csilla: 06 1 435 4243
 • Lukács Márton. 06 20 771 1482
 • Virág András: 06 1 435 4245
 • Borus Attila: 06 30 571 7946
 • Németh Kristóf: 06 1 435 4262

  Kérjük vegyék figyelembe, hogy visszahívásra nem minden esetben van lehetőség.
  Az esetlegesen felmerülő kellemetlenségekért szíves türelmüket és megértésüket kérjük!

  Üdvözlettel,
  Tao Igazgatóság
  Magyar Kézilabda Szövetség
 • 2020-02-28
  HASZNOS INFORMÁCIÓK A 2020/2021-ES TÁMOGATÁSI IDŐSZAK KÉRELMEIVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN

  Kérjük a tisztelt Sportszervezeteket, hogy a 2020/2021-es támogatási időszakára vonatkozó sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelmek benyújtásakor az alábbiakra legyenek tekintettel:

 • az igazgatási szolgáltatási díj befizetését csak a költségterv véglegesítését követően kezdeményezzék. A tranzakció lezárulását követően már ne módosítsák a sportfejlesztési programot, tekintettel arra, hogy a díj mértéke változhat, és újabb fizetésre nincs lehetőség, ezért a kérelem nem lesz beküldhető;
 • a cégkivonatok, és a köztartozásmentes igazolások ügyintéző általi előzetes visszaigazolása nem feltétele a sportfejlesztési program benyújtásának. A dokumentumokat a kérelem 20. oldalán a, "Nyilatkozat a mellékletekről" oldalra manuálisan is fel tudják tölteni;
 • egyéb felmerülő kérdéseikre a 2020/2021-es évadra vonatkozó értékelési elvek és benchmark dokumentum, illetve 2020/2021 évi tájékoztató ad iránymutatást. Melyek az alábbi linken érhetők el:
  Tao értékelési elvek és benchmark 2020/2021

  Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt Sportszervezeteket, hogy a kérelmek beadását követően van lehetőség kérelem-kiegészítésre, melynek keretében a sportfejlesztési program jóváhagyásáig a felmerült változásokat átvezethetik. Az elmulasztott dokumentumokat, információkat hiánypótlási eljárás során pótolni tudják.


  Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!
  Magyar Kézilabda Szövetség
 • 2020-02-27
  A 2020/2021-ES TÁMOGATÁSI IDŐSZAK KÉRELMEINEK BEKÜLDÉSE

  Összefüggésben a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakba: Rendelet) módosításával a következők szerint tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket.

  Felhívjuk a figyelmüket, hogy a Rendelet értelmében a sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem benyújtásának jogvesztő határideje és ennek közigazgatási eljárás keretében történő értelmezésével kapcsolatban felmerült jogi kérdésekre tekintettel a tárgyév február hónap utolsó napja, azaz 2020. február 29. (szombat) 24:00 óra.

  Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket, hogy a kérelem beadását követően még kérelem-kiegészítéssel élhetnek, ennek keretében, annak jóváhagyásáig szerkeszthetik a programot, ekkor, illetve később a hiánypótlás során is pótolhatóvá válnak az elmulasztott dokumentumokat, információkat, összegeket.

  A fentieken túl tájékoztatjuk Önöket, hogy az igazgatási szolgáltatási díjak bankkártyás fizetésének aktiválása a mai nappal megtörtént, így a kérelmek benyújthatók.  Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2020-02-20
  Tisztelt Sportszervezetek!

  A sportfejlesztési program mezői mindaddig nem szerkeszthetők, ameddig az SFP -> Áttekintés menüpontban található két tájékoztatót nem töltötték le.

  Üdvözlettel,

  TAO Support
  2020-02-19
  TAO ÉRTÉKELÉSI ELVEK ÉS BENCHMARK 2020/2021

  Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség látvány-csapatsport támogatási rendszerének 2020/2021-as támogatási időszakára vonatkozó értékelési elvei és benchmarkja és a 2020/2021-es kérelmi időszak tájékoztatója az alábbi linken elérhető hír kapcsolódó dokumentumaiban elérhető:
  Tao értékelési elvek és benchmark 2020/2021

  Felhívjuk a tisztelt Sportszervezetek figyelmét, hogy a kapcsolódó dokumentumban elérhető Értékelési elvek és benchmark az Emberi Erőforrások Minisztériuma vonatkozó döntésének függvényében módosulhat, melyről a honlapon, a későbbiekben szintén tájékoztatjuk a Sportszervezeteket.
  A 2020/2021-es támogatási időszakra vonatkozó kérelmek feltöltésére 2020. február 19-től nyílik lehetőség.
  Az Elektronikus Kérelmi Rendszeren elérhetősége: https://mksztao2020.flexinform.hu/

  A sportfejlesztési programok benyújtási határidejéről a vonatkozó jogszabály megjelenését követően szintén tájékoztatjuk a Sportszervezeteket. A kitöltés során legyenek tekintettel a 2020/2021-es támogatási időszakra vonatkozó értékelési elvekre és benchmarkra.


  Együttműködő segítségüket köszönjük!
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2020-02-19
  Tisztelt Sportszervezetek!

  A Flexinform Kft. a szoftvereivel kapcsolatos bejelentések kezelésére ügyfélszolgálati rendszert vezet be, melyhez a linkek a fejlécben kerültek elhelyezésre. A rendszerbe bejelentést tenni egy gyors regisztráció után lehet, a rendszerbe belépve tájékozódhatnak a bejelentéseik státuszáról, eredményéről. A használathoz szükséges kézikönyv az alábbi linken keresztül tölthető le: Flexinform Ügyfélszolgálati Portál kézikönyv

  Üdvözlettel,

  Flexinform Support